Hướng dẫn cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội tự nguyện mới nhất 2020

Cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong những từ khóa được gg search nhiều nhất về chủ đề cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong bài viết này, odoovietnam.com.vn sẽ viết bài viết hướng dẫn cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội tự nguyện mới nhất 2020.

Hướng dẫn cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội tự nguyện mới nhất 2020

Bảo hiểm thế giới tình nguyện là gì?

Bảo hiểm xã hội tình nguyện là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức mà người tham gia bảo hiểm được quyền lựa chọn mức đóng, phương thức đóng thêm vào với tài chính của mình.

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định công dân Việt Nam từ quá đủ 15 tuổi trở lên, không nằm trong nhóm thị trường tham dự BHXH bắt buộc đều đủ sức tham gia BHXH tự nguyện. Và khi nào cần tham dự bảo hiểm thế giới tự nguyện thì người lao động căn cứ theo đúng quy định nêu trên xem mình thuộc nhóm đối tượng nào để đủ sức đóng BHXH.

Bảo hiểm thế giới tự nguyện là loại hình bảo hiểm người tham gia được tự chọn mức đóng.

Bảo hiểm xã hội tình nguyện gồm những chế độ nào?

Căn cứ Điều 4, Luật BHXH VN 2014 quy định bảo hiểm không gian tình nguyện được hưởng chế độ 02 chế độ: Hưu trí và tử tuất. BHXH bắt buộc người lao động sẽ được hưởng các chế độ bao gồm: Ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh ngành nghiệp, hưu trí, tử tuất.

đủ nội lực thấy, so với chế độ BHXH bắt buộc, người tham dự BHXH tự nguyện được hưởng ít ích lợi (không có chế độ ốm đau, thai sản, bệnh ngành nghiệp, tai nạn lao động). ngoài ra, với những quyền lợi to lớn mà loại ảnh bảo hiểm này mang lại thì người xung quanh vẫn nên tham dự BHXH tình nguyện, nếu không thuộc thị trường tham gia BHXH bắt buộc.

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Căn cứ Điều 87, Luật BHXH Việt Nam 2014 quy định chi tiết mức đóng bảo hiểm xã hôi tình nguyện cho người lao động như sau: Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức doanh thu tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm thế giới thấp nhất bằng mức hợp lý hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Người lao động đóng BHXH tự nguyện theo quy định của pháp luật.

Người lao động được chọn một trong các bí quyết đóng sau đây:

a) Hằng tháng;

b) 03 tháng một lần;

c) 06 tháng một lần;

d) 12 tháng một lần;

đ) Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định tại Điều này.

Mức hưởng bảo hiểm không gian tự nguyện

Căn cứ Chương IV, Luật BHXH VN 2014 quy định chi tiết về mức hưởng bảo hiểm thế giới tình nguyện, cụ thể như sau:

 1. Mức hưởng chế độ hưu trí

 • Lương hưu hàng tháng

Lương hưu hàng tháng bằng 45% mức bình quân doanh thu tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH, trong đó:

 • Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm và từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

 • Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

 • Sau đó cứ mỗi năm thì được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

 • Trợ cấp 1 lần

 • Mỗi năm đóng cao hơn số năm tương ứng % hưởng lương hưu 75% được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân doanh thu tháng đóng BHXH.

 • BHXH 1 lần

Mức hưởng bảo hiểm không gian một lần được tính theo số năm vừa mới đóng bảo hiểm thế giới, cứ mỗi năm được tính giống như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm không gian cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm không gian cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm không gian chưa quá đủ 01 năm thì mức hưởng bảo hiểm không gian bằng số vốn đang đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân doanh thu tháng đóng bảo hiểm thế giới.

Luật BHXH Viet Nam quy định chi tiết mức hưởng BHXH tình nguyện.

 1. Mức hưởng chế độ tử tuất

 • Trợ cấp mai táng

Bằng 10 lần mức lương cơ sở (mức trợ cấp bây giờ là 14,9 triệu đồng), dành cho người có thời gian đóng từ quá đủ 60 tháng trở lên hoặc đang hưởng lương hưu.

 • Trợ cấp tuất

đối với thân nhân của người đã đóng hoặc đã bảo lưu thời gian đóng, cứ mỗi năm:

 • 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH (đóng trước năm 2014);

 • 02 tháng mức bình quân doanh thu tháng đóng BHXH (đóng từ năm 2014 trở đi);

 • Tối đa 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH nếu đóng chưa quá đủ 01 năm;

 • Tối thiểu 03 tháng mức bình quân tiền lương và doanh thu tháng đóng BHXH nếu tham dự cả BHXH bắt buộc và tự nguyện.

đối với thân nhân của người đã hưởng lương hưu:

như vậy, bài viết trên eBH vừa mới thông tin chi tiết đến người lao động về BHXH tình nguyện gồm những chế độ nào và mức hưởng BHXH ra sao. Mong rằng, post này sẽ giúp ích được cho người lao động khi nghiên cứu về BHXH tình nguyện.

Nguồn: https://ebh.vn/

0938.998.038

Scroll to Top