Hướng dẫn cách tính nhu cầu vốn lưu động mới nhất 2020

Cách tính nhu cầu vốn lưu động là một trong những từ khóa được gg search nhiều nhất về chủ đề cách tính nhu cầu vốn lưu động. Trong bài viết này, odoovietnam.com.vn sẽ viết bài viết hướng dẫn cách tính nhu cầu vốn lưu động mới nhất 2020.

Hướng dẫn cách tính nhu cầu vốn lưu động mới nhất 2020

Nghị định quy định, so với món hàng nhập khẩu (trừ xăng các loại) do cơ sở kinh doanh nhập khẩu bán ra và sản phẩm sản xuất trong nước, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được dựng lại như sau:

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt = (Giá bán chưa có thuế trị giá gia tăng – Thuế bảo vệ môi trường (nếu có))/(1+Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt).

Trong đó, giá thành chưa có thuế giá trị gia tăng được dựng lại theo quy định của pháp luật về thuế trị giá gia tăng.

Nghị định cũng tut chi tiết cách định hình giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong trường hợp cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô dưới 24 chỗ sale cho các cơ sở mua bán thương mại. Cụ thể:

1- đối với cơ sở nhập khẩu ô tô dưới 24 chỗ, giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán của cơ sở nhập khẩu nhưng k được thấp hơn 105% giá vốn xe nhập khẩu.

Giá vốn xe nhập khẩu bao gồm: Giá tính thuế nhập khẩu + thuế nhập khẩu (nếu có) + thuế tiêu thụ đặc biệt tại khâu nhập khẩu.

Trường hợp giá bán của cơ sở nhập khẩu ô tô dưới 24 chỗ thấp hơn 105% giá vốn xe nhập khẩu thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ quan thuế ấn định theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

2- đối với cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô dưới 24 chỗ, giá sử dụng căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán của cơ sở sản xuất nhưng k được thấp hơn 7% đối với giá bán bình quân của các cơ sở mua bán thương mại bán ra.

giá bán bình quân của các cơ sở mua bán thương mại để so sánh là giá bán xe ô tô chưa gồm có các chọn về trang thiết bị, phụ tùng mà cơ sở kinh doanh thương mại lắp đặt thêm theo yêu cầu của KH.

Trường hợp giá bán của cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô dưới 24 chỗ thấp hơn 7% đối với giá thành bình quân của cơ sở mua bán thương mại bán ra thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ quan thuế ấn định theo quy định của pháp luật về thống trị thuế.

Giá tính thuế TTĐB so với hàng nhập khẩu tại khâu nhập khẩu

Nghị định cũng quy định rõ giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu tại khâu nhập khẩu.

Theo đó, Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt = Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu.

Giá tính thuế nhập khẩu được dựng lại theo các quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế không gồm có số thuế nhập khẩu được miễn, giảm.

Nguồn: https://www.slideshare.net/

 

Scroll to Top