Quản lý vòng đời sản phẩm – PLM

Quản lý Vòng đời Sản phẩm

Phug hợp cho các công ty hiện đại.
browser
plm_screenshot_01

Quản lý thay đổi về kỹ thuật

Quản lý theo thời gian thực.

Quản lý thay đổi kỹ thuật hiệu quả là tất cả về giao tiếp. Odoo PLM harneses sức mạnh của một mạng lưới doanh nghiệp xã hội để giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn trên nhiều phòng ban.

Mọi người chỉ theo những gì họ cần, phê duyệt là đơn giản, và thảo luận về các tài liệu được tập trung và trong thời gian thực.

plm_screenshot_02

Quản lý tài liệu được hỗ trợ đẩy đủ

Dành cho bản vẽ, bảng tính và tài liệu chất lượng.

Truyền thông tin tới sản xuất với cảnh báo kích hoạt trên bảng tính hoặc bảng điều khiển trung tâm làm việc.

Đính kèm các tài liệu của bạn trực tiếp cho Ban Giám đốc, tuyến đường hoặc bất cứ nơi nào khác.

Dễ dàng quản lý nhiều phiên bản của tài liệu của bạn. Odoo PLM mạnh mẽ và dễ sử dụng.

Phiên bản thông minh

với hiệu quả khác và hợp nhất.

Hãy quên đi việc đồng bộ EBoM và MBoM. Odoo sắp xếp mọi bộ phận trên cùng một tài liệu để bạn có thể theo dõi các thay đổi một cách hiệu quả qua nhiều phiên bản.

Với Odoo PLM, bạn có thể làm việc trên nhiều phiên bản của cùng một BoM song song và chỉ áp dụng những khác biệt để quản lý nhiều thay đổi.

Hoàn toàn tương thích với các ứng dụng Odoo khác

MRP

Giải pháp bảng điều khiển workcenter toàn diện.

Xem thêm >>

Purchase

Tự động hoàn thành để duy trì mức tồn kho chính xác.

Xem thêm >>

Maintenance

Lập kế hoạch bảo dưỡng dự phòng và hành động nhanh chóng để khắc phục các vấn đề.

Xem thêm >>

Quality

Xác định các điểm kiểm soát chất lượng và cảnh báo chất lượng kích hoạt một cách dễ dàng.

Xem thêm >>

HƠN 3 TRIỆU DOANH NGHIỆP ĐÃ SỬ DỤNG ODOO.

HÃY GIẢI PHÓNG TIỀM NĂNG CỦA DOANH NGHIỆP BẠN.

Tư vấn ODOO 090909.8984