Quản lý chất lượng sản phẩm – Quality

Quản lý chất lượng sản phẩm

Phù hợp cho các công ty hiện đại.

browser
quality_screenshot_01

Quản lý điểm chất lượng

Đối tác của bạn trong hành trình APQP

Xác định kế hoạch kiểm soát chất lượng để kích hoạt kiểm tra chất lượng tại các hoạt động kiểm kê cụ thể (nhận và kiểm tra cuối cùng) hoặc các hoạt động sản xuất (kiểm tra trong quá trình).

Thiết lập kiểm tra trong quá trình, cuối cùng và tiếp nhận dựa trên kế hoạch kiểm soát chất lượng. Xác định kế hoạch kiểm soát chất lượng để kích hoạt trong quá trình, kiểm tra cuối cùng và tiếp nhận.

Quản lý và theo dõi quá trình phê duyệt phần sản xuất (PPAP). Định cấu hình kiểm soát quy trình thống kê (SPC). Gắn các tài liệu về phân tích hiệu ứng và chế độ thất bại của quá trình xử lý (PFMEA) thành các tuyến.

quality_screenshot_02

Quản lý cảnh báo chất lượng

với một giao diện người dùng tuyệt vời.

Bạn sẽ thích tổ chức các cảnh báo chất lượng của bạn trong giao diện Kanban sạch của Odoo. Kéo và thả các cảnh báo để báo cáo tiến độ và sử dụng các chỉ báo thị giác để tập trung vào các cảnh báo quan trọng.

Sử dụng thẻ để phân loại cảnh báo chất lượng và tạo các quy tắc để tự động cảnh báo hoặc hành động. Phân loại theo người nhận (thiết kế, nhà cung cấp, quá trình), theo người yêu cầu (khách hàng, dòng chính, dòng phụ), và nhiều hơn nữa.

Đầy đủ chức năng cần thiết

Dành cho hoạt động kiểm kho và Sản xuất

Kiểm tra chất lượng và cảnh báo được tích hợp hoàn toàn với hoạt động sản xuất và kiểm kê của bạn.

Công nhân có thể kích hoạt cảnh báo chất lượng ngay từ bảng điều khiển trung tâm làm việc hoặc từ hoạt động kiểm kê.

Đưa sản phẩm đến các khu vực chất lượng chuyên dụng để thực hiện kiểm tra tiên tiến.

Tổng sản lượng Bảo trì

Để nâng cao chất lượng.

Bộ phận sản xuất có thể kích hoạt cảnh báo chất lượng trực tiếp từ bảng điều khiển của họ. Khi bạn cập nhật yêu cầu, đúng người nhận thông tin theo thời gian thực.

Giao tiếp tốt hơn sẽ làm giảm thời gian sản xuất của bạn xuống và cải thiện hiệu quả đội của bạn.

Hoàn toàn tương thích với các ứng dụng Odoo khác

MRP

Giải pháp bảng điều khiển workcenter toàn diện.

Xem thêm >>

Purchase

Tự động hoàn thành để duy trì mức tồn kho chính xác.

Xem thêm >>

Maintenance

Lập kế hoạch bảo dưỡng dự phòng và hành động nhanh chóng để khắc phục các vấn đề.

Xem thêm >>

Quality

Xác định các điểm kiểm soát chất lượng và cảnh báo chất lượng kích hoạt một cách dễ dàng.

Xem thêm >>

HƠN 3 TRIỆU DOANH NGHIỆP ĐÃ SỬ DỤNG ODOO.

HÃY GIẢI PHÓNG TIỀM NĂNG CỦA DOANH NGHIỆP BẠN.

Tư vấn ODOO 090909.8984