Quản lý khách hàng – CRM

MỘT HỆ THỐNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (CRM) THẬT SỰ

Dễ dàng quản lý thông tin khách hàng, dễ dàng nắm phân tích được cơ hội chốt sale hoặc chăm sóc khác hàng sau mua và nhà quản lý biết chính xác tình trạng của khách hàng..
browser
crm screenshot 01 1

NHẬN ĐƯỢC CHÍNH XÁC DỰ BÁO

Sử dụng dữ liệu chính xác từ việc nhập liệu, để đưa ra quyết định tốt nhất.
crm screenshot 03 1
LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIỆC HƠN NHƯNG MẤT ÍT THỜI GIAN HƠN

Dễ dàng xây dựng được một quy chuẩn bán hàng hoan toàn tự động: điện thoại, lên lịch, email, và đề nghị. Người chủ doanh nghiệp dễ dàng xác định được đầu mối khách hàng đến từ kênh bán hàng nào: kênh trực tiếp,website , hoạt động marketing, telesale,……

crm infographic 01

BÁO CÁO THEO THỜI GIAN THỰC 

Dễ dàng xem lại quá trình làm việc và các hoạt động tiếp theo của bạn.

Biết chính xác các việc làm phải thực hiện  theo mục tiêu hàng tháng, tuần, năm đã được lập ra.
Xây dựng được một kế hoạch chi tiết nhất để xác định được việc cần phải làm tiếp theo.

logo creativi quadrati

crm screenshot 04
crm screenshot 05 1
GIỮ LIÊN LẠC VỚI KHÁCH HÀNG CỦA BẠN

Giống như mọi ứng dụng nhắn tin khác (FB Messenger, Zalo…), bạn và khách hàng dễ dàng trao đổi thông tin với nhau…

Nhận một cái nhìn tổng quát về những gì đang xảy ra trong nhóm của bạn. Xem khi một đồng nghiệp đăng một cuộc gọi hoặc gửi báo giá. Chia sẻ ý tưởng và các tập tin trong thời gian thực và những thứ bắt kịp bạn bỏ lỡ khi bạn đi vắng.

HƠN 3 TRIỆU DOANH NGHIỆP ĐÃ SỬ DỤNG ODOO.

HÃY GIẢI PHÓNG TIỀM NĂNG CỦA DOANH NGHIỆP BẠN.

Tư vấn ODOO 090909.8984