Quản lý thảo luận – Discuss

Tăng hiệu quả giao tiếp cộng đồng

Tích hợp với tất cả các mô-đun để hỗ trợ trò chuyện trong nhóm hoặc các cá nhân.

browser
discuss_screenshot_01

Tham gia trò chuyện với các đồng nghiệp

Một công cụ truyền thông mạnh mẽ.

Thúc đẩy các cuộc thảo luận giữa nhân viên, người quản lý và tất cả các cấp của công ty bạn. Nhận tổng quan về các chủ đề đang được thảo luận và tất cả các tin nhắn mới trong nguồn tin tức của mô-đun.
discuss_screenshot_02
discuss_screenshot_03

Trò chuyện trực tuyến từ bất cứ đâu

Giữ các cuộc trò chuyện mở trong các mô đun khác.

Chuyển cuộc trò chuyện của bạn trong một cửa sổ bật lên để tiếp tục trò chuyện trong các mô đun Odoo khác.

Tạo kênh & nhóm riêng

discuss_screenshot_04

Bắt đầu thảo luận với các kênh công cộng và cho phép bất kỳ nhân viên nào tham gia cuộc trò chuyện. Tạo các kênh riêng tư để mời chỉ một nhóm người được chọn.

Gửi thông báo

discuss_screenshot_05

Cá nhân hoá cách thông báo được gửi để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm hộp thư trong khi đảm bảo rằng thông điệp quan trọng được thông qua. Chỉ định ai sẽ nhận được thông điệp nào và khi nào.

Đầy đủ tất cả các chức năng cần thiết

Theo dõi tất cả các hành động trong một cửa sổ

Theo dõi bất kỳ cuộc thảo luận nào từ bất kỳ mô-đun nào để tự động xem các bản cập nhật và thảo luận về những công việc đó trong nguồn cấp dữ liệu tin tức của bạn. Tạo các nhóm công cộng và tư nhân để mời người tham gia, cá nhân hoá hệ thống thông báo và thêm các nhóm đó vào các nhiệm vụ cụ thể để theo dõi sự tiến triển của tất cả các dự án.

discuss_screenshot_06

HƠN 3 TRIỆU DOANH NGHIỆP ĐÃ SỬ DỤNG ODOO.

HÃY GIẢI PHÓNG TIỀM NĂNG CỦA DOANH NGHIỆP BẠN.

Tư vấn ODOO 090909.8984